Ebû Hüreyre'nin Hadis Kitabı Var mı [Ömer Sağlam]


Dünkü (03.11.2017) cuma hutbesinin konusu Sünnet idi.
Bizim imamın "Rivayete göre" dedikten sonra aktardığına göre Hz. Muhammed şöyle demiştir: "Size iki şey bırakıyorum.
Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız: Bunlar, Allah’ın Kitabı ve benim sünnetimdir". Hutbe metninde bu hadisin kaynağı olarak İmam Malik'in "Muvatta" isimli eseri gösterilmiş.
                                    
İmam Malik (Malik b. Enes) M.S. 711-795 yıllarında yaşamış.
Zaten muteber kabul edilen hadis kitaplarının en eskisi de onun kitabıdır.
Size bir şey diyeyim mi; Hadislerin ravi zincirlerinin ilk halkasını teşkil eden kişilerin hiçbirinin yazılı bir hadis kitabı bulunmamaktadır.
Kim bilir ikinci ve üçüncü halkayı teşkil edenlerin de böyle bir yazılı eseri yoktur!

Ben bir hadis uzmanı değilim, ancak en eski hadis kitabı olan El-Muvatta'nın yazarı İmam Malik hakkında verilen şu bilgi bizde böyle bir kanaat uyandırmıştır:
"Eshab-ı kiramdan olan dedesi Ebu Amr'dır. Tebe-i tabiinden olan İmam-ı Malik, ilim ve hadis rivayetiyle meşgul olan bir ailede ve çevrede yetişmiştir. Dedesi Malik, babası Enes ve amcası Süheyl, hadis rivayeti yapmışlardır..."(*)

Oysa ne İmam Malik'in Hz. Peygamber döneminde yaşamakla sahabeden olan büyük dedesi Ebu Amr'ın, ne dedesi Malik'in ve ne de babası Enes ve amcası Süheyl'in yazılı bir hadis kitapları bulunmuyor.
En çok hadis rivayet eden Ebu Hüreyre, Hz. Aişe, Abdullah b. Mesut, Abdullah b. Ömer ve Abdullah b. Abbas gibi sabahebelerin de yazılı hadis kitapları bulunmuyor bildiğim kadarıyla.

Şu halde Hz. Peygamber'in "Size iki şey bırakıyorum, onlara uyarsanız sapıtmazsınız. Bunlardan birisi Allah'ın kitabı, birisi de benim sünnetimdir(hadislerimdir)" diyerek, kendi sözlerini  Allah'ın kitabı olan Kur'an ile kıyaslaması akla uygun değildir.

Esasen, Diyanet'in hutbesine göre; söz konusu hadisin, sadece Muvatta isimli hadis kitabında bulunuyor olması da bu konuda şüphe yaratmaktadır.
Kur'an'da Hz. Peygamber için söylenen "O kendi nefsine göre konuşmaz. O'nun söyledikleri (Allah tarafından) kendisine vahyedilendir" (bkz. Necm, 53/3-4) ayetlerin bağlayıcılığına sığınarak Hz. Peygamber'e pek çok yalan hadis isnat edilmiştir.

Oysa bize göre; söz konusu ayetler, Hz. Peygamber'in "Bunlar Allah tarafından bana vahyedildi" diyerek, yani Kur'an ayeti olduğunu belirttikten sonra ashabına öğrettiği, ezberlettiği, yazdığı/yazdırdığı ve uygulamaya koyduğu ilahi metinler için söylenmiş olmalıdır.(**)

Bizi böyle düşünmeye iten ise yine Hz. Peygamber'in, Sahih-i Müslim, Sünen-i Tirmizi, Darimi es-Sünen gibi ciddi hadis kitaplarında da bulunan "Benden Kuran dışında hiçbir şey yazmayın. Kim benden Kuran dışında bir şey yazmışsa imha etsin." şeklindeki hadisidir. 

Biz, elbette bazıları gibi sünneti ve hadisi tümden reddediyor değiliz; ancak bu konuda kılı kırk yarmanın da gerekli olduğunu savunuyoruz.
Çünkü radikal dinci terör örgütleri ve katı İslam yorumları, genelde Hz. Muhammed'e isnat edilen uydurma hadislerden beslenmektedirler.

Ömer Sağlam(*) http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=1772
(**) Umûmi efkârın hilafına biz, Hz. Peygamber'in okuma-yazma bildiğine kaniyiz. Gelin görün ki; Cemel Vak'ası ve Sıffin Savaşı'nda çoğu sahabe 80 bin Müslümanın telef olmasına sebep olan ve ayrıca Kerbelâ'da Ehli Beyt'i kılıçtan geçirten Yezit gibi bir sefil yaratık yetiştiren Muaviye'yi, vahiy kâtibi kabul edecek derecede yüceltip isminin başına da Hz. sıfatı koyanlar, Hz. Peygamber'in okuma-yazma bilmediğini iddia ederler.

  • ALINTI YAPMAK İÇİN

    • Yazarlarımızın makaleleri ve Sayın Günay Tulun'a ait şiirlerin, "Radyo-TV ile diğer basın ve yayın organlarında" yayım ilkesi: Önceden haber verme, eserin aslına sadık kalma, eser sahibiyle alıntının yapıldığı yer adlarını anlaşılır bir açıklıkla belirtmektir. Yayın öncesi bildirim imkânının bulunamadığı aniden gelişen durumlardaysa nezaket gereği, [sessizliginsesi.tr@gmail.com] adresine yayın sonrası bilgi gönderilmesini rica eder; tüm yayınlarınızın başarılı geçmesini dileriz.
  • ESER EKLEMEK İÇİN

    • "Sessizliğin Sesi Grubu"yla "Yazarlar ve Ozanlar Grubu"na ait tüm basılı ya da dijital yayın sayfalarında halkımızın geniş dünya ilgisine uygun olarak her türlü konuya yer verilmiştir. Yayınlanan fotoğrafların büyük bir kısmı "Kadim Okurlarımız" tarafından gönderilmiştir. Fotoğraf ve çizgi resimlerde "İlişkinlik-Telif Hakkı" konusunda tereddüt oluştuğunda bu eserleri yayından çekme hakkımız saklıdır. "Sessizliğin Sesi Grubu"yla "Yazarlar ve Ozanlar Grubu"na ait tüm gazete, dergi, site, blog gibi yayın araçlarında yayınlanan makale ve diğer yazı türleriyle fotoğraf, resim, yorum gibi her türlü eserin; üçüncü şahıs, kurum ve kuruluşlara karşı her türlü sorumluluğu, bu eserlerin sahibi olan yazar, gönderici ve ekleyicilerine aittir. "Sessizliğin Sesi Grubu"yla "Yazarlar ve Ozanlar Grubu"nun yayın organlarına kayıt edilen ya da kaydedilmek üzere gönderilen eserlerin, telif hakları konusunda problemsiz olmaları önemli ve gereklidir. Yayın Kurulu, gönderilen eserleri yayınlamaktan vazgeçebileceği gibi, dilediği yayın organlarından birinde ya da hepsinde aynı anda ya da değişik zamanlarda yayınlayabilir, yayınlamak isteyen üçüncü şahıslara, tüzel kişiliklere ve kurumlara onay verebilir ya da onlar tarafından yayınlanmasını engelleyebilir. Yalnız şu unutulmamalıdır ki bu eserler, okura saygı kuralı gereği Türkçe kurallarına uygun olmalıdır. Yazılar yayınlandıktan sonra, yazar ya da ekleyicisi; istifa, uzaklaştırılma, çıkarılma dâhil herhangi bir nedenle yazı göndermesi sonlandırılmış olsa dahi "Sessizliğin Sesi Grubu"yla "Yazarlar ve Ozanlar Grubu Yayın Kurulları"nın oy birliği içeren onay kararı olmadan eserlerinin kayıtlarımızdan ihracını isteyemez, istediği takdirde bunun reddedileceğini en baştan bilmelidir. Gönderici ve yazarlarımızın bu konuya önceden dikkat etmeleri, ileride ihtilaf doğmaması için baştan eser göndermemeleri gerekmektedir. Yayın organlarımıza ekleme yapanlar, bu konudaki sorumluluklarını okumuş ve kabul etmiş sayılacaklardır. Uzun süre yazı göndermeyen ya da yazmayı bırakan köşe yazarlarımızın o güne kadar gönderdikleri tüm yazılar "Konuk Yazarlar" bölümüne aktarılarak yeniden yazı göndermeye başladığı güne kadar köşesi kapatılır. Köşeyi kapama ya da kapatılan köşeyi açıp açmama konusunda karar sahibi, "Sessizliğin Sesi Grubu" ile "Yazarlar ve Ozanlar Grubu"dur. İhtilaf durumunda, İstanbul'un Kadıköy Mahkemeleri yetkilidir.
  • YORUM YAZMAK İÇİN

    Sayın Okurlarımız: Yorumlarınızı; Grubumuza ait "Google, Yahoo, Mynet, Hotmail, TurTc " ve diğer posta adreslerimize göndermek yerine, "Yorum bölümü açık olan sitelerimiz"deki; yorum yazmak istediğiniz yazının alt kısmında yer alan "Yorum", "Yorum Yapın", "Yorum Yaz" veya "Yorum Gönder" tuşlarını kullanarak doğrudan kaydetme olanağınız bulunmaktadır. Yazacağınız yorumlarınızın; gecikmeksizin, anında yayına girmesini dilerseniz bu yolu tercih etmenizi, saygılarımızla öneririz.

TÜM SİTEYİ DİLDEN DİLE ÇEVİRMEK İÇİN, "DİLİ SEÇİN"İ TIKLAYIN

PARASIZ DESTEKLE:Açlık,Hastalık,Yoksulluk,Felaketler İçin