Ermeni Meselesi [Şemsettin Gürtekin]

Bu gruba ait tüm sitelerde yayınlanan makaleler, hiçbir dönemde sansür edilmemiştir. Ayrıca Nisan 2012′den
beri de redakte edilmemekte; doğrusu ve yanlışıyla eser sahibinin gönderdiği özgün hâlde yayınlanmaktadır.
“Malum bugün 24 Nisan, herkes ve her kesim asılsız Ermeni iddialarıyla ilgili beyanat veriyor. Yorum yapmayacağım; yalnız Osmanlı Arşivlerinden bir belgeyi paylaşıp okumanızı rica ediyorum. Karar sizlerin.

Süret: Eleşkird’de  Tabur Kumandanlığına

İnha^olunur ki, Karakurt nahiyesinden gelen Ermeniler Hükümeti, bizim başlarımıza getiren felâket birer birer Allah Rızası için ve peygamber aşkına olsun Avrupa’daki devletlere bildirin, şâyed eğer bildirmedin ise yarın kıyâmet gününde rûz-ı mahşer kurulduğu zamanda Bârî-i te`âlâ hazretleri kâdî olur ve peygamerimiz şefâ`atçi olur. Fi’l-cümlemiz size da`vâcı oluruz.Ondan sonra Birinci madde ve her bir karyemizden ikişer ve üçer kişi esrâfımızdan der-dest edip on gün kadar aç,susuz habs bırakır.Günde yüz elli ağaç  uruyor.Parası olan da kendini,kanını geri alır,olmayanı öldürür.

Madde 2: Mal, davar alır kût-ı yevmîler kat;`edilir.

Madde 3: Günde bir iki karyemiz top ve mitralyöz ile yıkıp yakmakdadır. Ve hattâ İslâm ırzına müdâhale olunmaktadır. Dünkü gün Mescidli-Alakilise-Hopvirân ve Şâdivan kayrelerindeki olan İslâmlar üzerine üzerine ta`arruz etdiler. YirmiYirmi kişiiehîd ve otuz beş kişi mecruh olduğu, eğer böyle davâm ederse, Kars ve Erivan vilâyetlerinde İslâm nâmı kalmayacak. Altı yüz seneden beri umum devletlerin içinde olan İslâmlara böyle zulüm ve te`addîye mübtelâ olunmamış.

Madde 4: Kars ve Erivan ve Batum vilâyetlerinin ve bâlâda tahrîr olunan vilâyetler cihân yüzünde ne kabâhat etmişler ki gaddâr kelb Ermeniler[1] üzerine musallat etmişler. Muhâfazamız için başka bir devlet yok idi ki,tahlis olunmaklığımız için gelse idi.Ermenilerin işlediği zulüm ve te`addîler [Şeddad-Nemrud-Fir`avn] zamanlarından beri vuku bulmamıştır. Ve şimdiki hâlde fı’l-cümlemizin hayatları tehlikededir. Bu gibi mazlûmiyetimizi lâzım gelen makamlara bir an evvel bildiriniz efendim.

Fî 11 Temmuz sene [13]35

Gazikaya’dan Acem oğlu Osman, Veli oğlu Ahmed, Yukarı Güllüce karşesinden Ağa oğlu Bekir Efendi, Aşağı Güllüce’den Kadir oğlu Fakih Süleyman, Aşağı Güllüce’den Mahmud oğlu Esad Efendi. 
Şemsettin Gürtekin
Asef Yalova Asılsız Ermeni 
İddialarıyla Mücadele Derneği Başkanı

  • ALINTI YAPMAK İÇİN

    • Yazarlarımızın makaleleri ve Sayın Günay Tulun'a ait şiirlerin, "Radyo-TV ile diğer basın ve yayın organlarında" yayım ilkesi: Önceden haber verme, eserin aslına sadık kalma, eser sahibiyle alıntının yapıldığı yer adlarını anlaşılır bir açıklıkla belirtmektir. Yayın öncesi bildirim imkânının bulunamadığı aniden gelişen durumlardaysa nezaket gereği, [sessizliginsesi.tr@gmail.com] adresine yayın sonrası bilgi gönderilmesini rica eder; tüm yayınlarınızın başarılı geçmesini dileriz.
  • ESER EKLEMEK İÇİN

    • "Sessizliğin Sesi Grubu"yla "Yazarlar ve Ozanlar Grubu"na ait tüm basılı ya da dijital yayın sayfalarında halkımızın geniş dünya ilgisine uygun olarak her türlü konuya yer verilmiştir. Yayınlanan fotoğrafların büyük bir kısmı "Kadim Okurlarımız" tarafından gönderilmiştir. Fotoğraf ve çizgi resimlerde "İlişkinlik-Telif Hakkı" konusunda tereddüt oluştuğunda bu eserleri yayından çekme hakkımız saklıdır. "Sessizliğin Sesi Grubu"yla "Yazarlar ve Ozanlar Grubu"na ait tüm gazete, dergi, site, blog gibi yayın araçlarında yayınlanan makale ve diğer yazı türleriyle fotoğraf, resim, yorum gibi her türlü eserin; üçüncü şahıs, kurum ve kuruluşlara karşı her türlü sorumluluğu, bu eserlerin sahibi olan yazar, gönderici ve ekleyicilerine aittir. "Sessizliğin Sesi Grubu"yla "Yazarlar ve Ozanlar Grubu"nun yayın organlarına kayıt edilen ya da kaydedilmek üzere gönderilen eserlerin, telif hakları konusunda problemsiz olmaları önemli ve gereklidir. Yayın Kurulu, gönderilen eserleri yayınlamaktan vazgeçebileceği gibi, dilediği yayın organlarından birinde ya da hepsinde aynı anda ya da değişik zamanlarda yayınlayabilir, yayınlamak isteyen üçüncü şahıslara, tüzel kişiliklere ve kurumlara onay verebilir ya da onlar tarafından yayınlanmasını engelleyebilir. Yalnız şu unutulmamalıdır ki bu eserler, okura saygı kuralı gereği Türkçe kurallarına uygun olmalıdır. Yazılar yayınlandıktan sonra, yazar ya da ekleyicisi; istifa, uzaklaştırılma, çıkarılma dâhil herhangi bir nedenle yazı göndermesi sonlandırılmış olsa dahi "Sessizliğin Sesi Grubu"yla "Yazarlar ve Ozanlar Grubu Yayın Kurulları"nın oy birliği içeren onay kararı olmadan eserlerinin kayıtlarımızdan ihracını isteyemez, istediği takdirde bunun reddedileceğini en baştan bilmelidir. Gönderici ve yazarlarımızın bu konuya önceden dikkat etmeleri, ileride ihtilaf doğmaması için baştan eser göndermemeleri gerekmektedir. Yayın organlarımıza ekleme yapanlar, bu konudaki sorumluluklarını okumuş ve kabul etmiş sayılacaklardır. Uzun süre yazı göndermeyen ya da yazmayı bırakan köşe yazarlarımızın o güne kadar gönderdikleri tüm yazılar "Konuk Yazarlar" bölümüne aktarılarak yeniden yazı göndermeye başladığı güne kadar köşesi kapatılır. Köşeyi kapama ya da kapatılan köşeyi açıp açmama konusunda karar sahibi, "Sessizliğin Sesi Grubu" ile "Yazarlar ve Ozanlar Grubu"dur. İhtilaf durumunda, İstanbul'un Kadıköy Mahkemeleri yetkilidir.
  • YORUM YAZMAK İÇİN

    Sayın Okurlarımız: Yorumlarınızı; Grubumuza ait "Google, Yahoo, Mynet, Hotmail, TurTc " ve diğer posta adreslerimize göndermek yerine, "Yorum bölümü açık olan sitelerimiz"deki; yorum yazmak istediğiniz yazının alt kısmında yer alan "Yorum", "Yorum Yapın", "Yorum Yaz" veya "Yorum Gönder" tuşlarını kullanarak doğrudan kaydetme olanağınız bulunmaktadır. Yazacağınız yorumlarınızın; gecikmeksizin, anında yayına girmesini dilerseniz bu yolu tercih etmenizi, saygılarımızla öneririz.

TÜM SİTEYİ DİLDEN DİLE ÇEVİRMEK İÇİN, "DİLİ SEÇİN"İ TIKLAYIN